Dlaczego respondenci uczestniczą lub nie uczestniczą w badaniach? Porównanie 1994–2004 [Why respondents participate in surveys? Comparative analysis for Poland in 1994-2004]
Sztabinski, Pawel B. pp. 7-28
Article description | Article Full Text PDF

Liczba wizyt i czas trwania badań [Number of visits and duration of surveys]
Domanski, Henryk pp. 29-49
Article description | Article Full Text PDF

Wykorzystanie metod ilościowych w badaniach marketingowych w Polsce [Using quantitative analyses in marketing research in Poland]
Perek-Bialas, Jolanta; Korzeniecka, Urszula pp. 51-73
Article description | Article Full Text PDF

Metody wnioskowania ekologicznego w badaniach wyborczych [Ecological analyses in electoral research]
Kocór, Marcin pp. 75-103
Article description | Article Full Text PDF

Ocena jakości skali ze szczególnym uwzględnieniem jej rzetelności i trafności za pomocą skalowania Rascha [Assessment of the quality of the scale with the Rasch model: scale reliability and validity]
Weziak, Dorota pp. 107-131
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions