O potrzebie ochrony danych jakościowych. Z doświadczeń socjologa-humanisty [On a need of protection of the qualitative data. From experiences of humanist-sociologist]
Palska, Hanna pp. 7-17
Article description | Article Full Text PDF

Archiwum społecznych danych jakościowych: potrzeby, kontrowersje, propozycje praktyczne [Archive of social qualitative data: Needs, controversies, practical proposals]
Koscianski, Artur pp. 19-29
Article description | Article Full Text PDF

Po co archiwizować dane jakościowe i jak robią to inni [What is the purpose of archivization of qualitative data and how others do it?]
Filipkowski, Piotr pp. 31-52
Article description | Article Full Text PDF

Jak połączyć pilotaż z badaniem próbnym? Przykład Europejskiego Sondażu Społecznego 2004 [How to combine pre-test and trial study? Case of European Social Survey 2004]
Sztabinski, Franciszek; Sztabinski, Pawel B. pp. 55-75
Article description | Article Full Text PDF

Algorytm alokacji tytułów zawodowych pomiędzy respondentów w eksperckich badaniach prestiżu zawodów [Algorithm of alocation of occupational titles across respondents in research on occupational prestige among experts]
Bojanowski, Michal pp. 79-91
Article description | Article Full Text PDF

Metody ilościowe w naukach społecznych [Quantitative Methods in Social Sciences (QMSS)]
Domanski, Henryk pp. 95-101
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more