Europejski sondaż społeczny a inne międzynarodowe badania surveyowe. Czego można nauczyć się z analiz porównawczych? [European Social Survey and other international survey research: What can one learn from international analyses?]
Slomczynski, Kazimierz M. pp. 9-25
Article description | Article Full Text PDF

Metodologia badania Europejski Sondaż Społeczny [Methodology of European Social Survey]
Sztabinski, Pawel B. pp. 27-37
Article description | Article Full Text PDF

Refleksje sondażysty komercyjnego [Reflections by commercial researcher]
Smilowski, Eugeniusz pp. 39-42
Article description | Article Full Text PDF

Praktyczne wnioski wypływające z realizacji projektu ESS i możliwości zastosowania standardów metodologicznych w badaniach opinii i rynku [Practical conclusions concerning realisation of the ESS and application of methodological tools in the opinion and market esearch]
Sora, Agnieszka pp. 43-47
Article description | Article Full Text PDF

Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania [Log-linear models for ordinal data. Some examples]
Przybysz, Dariusz pp. 51-85
Article description | Article Full Text PDF

Analiza zmiany z zastosowaniem analizy latentnych krzywych rozwojowych [Analysis of change using Latent Growth Curve Analysis]
Konarski, Roman pp. 87-120
Article description | Article Full Text PDF

Nowe klasyfikacje i skale zawodów [New classifications and occupational scales]
Domanski, Henryk pp. 123-132
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more