Uwagi na temat odkrywania, gromadzenia i oceny ukrytych i brudnych danych [Notes on the discovery, collection and asseessment of hidden and dirty data]
Marx, Gary T. pp. 7-50
Article description | Article Full Text PDF

Badacz jako współautor wyników badania [Researcher as co-author of produced results]
Sztabinski, Pawel B. pp. 51-83
Article description | Article Full Text PDF

Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej [Validity of EGP as a measure of social position]
Domanski, Henryk; Przybysz, Dariusz pp. 85-116
Article description | Article Full Text PDF

Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii [Consistence of answers to bipolar scales having different number of categories]
Czarnik, Szymon pp. 117-145
Article description | Article Full Text PDF

Logika badacza i logika respondenta. Problem adekwatności narzędzia badawczego [Logics of researcher versus logics of respondent. Problems with adequacy of tools]
Sztabinski, Franciszek pp. 147-175
Article description | Article Full Text PDF

Zdrowie, choroba, ubóstwo (projekt badań) [Health, illness, poverty (research project)]
Ostrowska, Antonina pp. 179-189
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more