Wywiad z użyciem fotografii w metodologii badań socjologicznych i w praktyce społecznej [Interviewing with photographs stimulus in methodology of sociological research and in social practice]
Olechnicki, Krzysztof; Szlendak, Tomasz pp. 7-26
Article description | Article Full Text PDF

Identyfikacja błędów pomiaru w modelach zależności strukturalnych [Identification of measurement errors in structural equations models]
Domanski, Henryk pp. 27-44
Article description | Article Full Text PDF

Punkt „środkowy” w skalach bipolarnych: zamieszczać czy nie zamieszczać? [Applications of central point in bipolar scales: whether one should include it or drop from the scale?]
Sztabinski, Pawel B. pp. 45-81
Article description | Article Full Text PDF

Zdrowie, nierówności społeczne, dezintegracja społeczna. Opis projektu [Health, social inequalities, social disintegration]
Sikorska, Joanna pp. 85-90
Article description | Article Full Text PDF

Porównawcza analiza zjawisk korupcyjnych w Polsce: założenia projektu badawczego [Comparative analysis of corruption phenomena in Poland: Guidelines for a research project]
Kutylowski, Andrzej J. pp. 91-108
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions