Problem doboru wskaźników [Some problems of using indicators in sociological research]
Domanski, Henryk pp. 7-24
Article description | Article Full Text PDF

Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych [Focus group interview data analysis in marketing researches]
Worek, Barbara pp. 25-47
Article description | Article Full Text PDF

Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy treści [Computer-aided qualitative data analysis: software characteristics]
Wilk, Katarzyna Maria pp. 49-63
Article description | Article Full Text PDF

Wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym (CAPI): czy rzeczywiście idealna technika? [Computer assisted personal interview (CAPI): Is this really ideal technique?]
Sztabinski, Pawel B. pp. 65-89
Article description | Article Full Text PDF

Co wiemy o respondencie? Rozmiar i źródła błędów w pomiarze cech metryczkowych [What do we know about respondent? Size and sources of errors in background variables]
Sztabinski, Franciszek pp. 91-114
Article description | Article Full Text PDF

Europejski Sondaż Społeczny. Opis projektu [European Social Survey]
Sztabinski, Pawel B. pp. 117-121
Article description | Article Full Text PDF

Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów--OECD/PISA. Omówienie koncepcji badań [Programme for International Student Assessment]
Federowicz, Michal pp. 123-133
Article description | Article Full Text PDF

Współczynnik r Spearmana jako miara podobieństwa profilowego [Spearman’s r coefficient as a measure of profiles similarity]
Zakrzewska, Marzenna pp. 147-158
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more