Procedura i-sort -- jej własności na podstawie badań tożsamości społecznych w Polsce i w Rosji [I-sort research procedure: its characteristics in Polish-Russian study of social identification]
Kosela, Krzysztof pp. 7-38
Article description | Article Full Text PDF

Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe -- Analiza porównawcza [Individual In-Depth Interviews and Focus Group Interviews - comparative analysis]
Nicinska, Magdalena pp. 39-50
Article description | Article Full Text PDF

Problemy drażliwe w badaniach socjologicznych w Polsce [Sensitive questions in the Polish sociological research]
Lutynska, Krystyna pp. 51-63
Article description | Article Full Text PDF

Dostępność respondentów [Respondent's availability]
Anuszewska, Izabella pp. 65-76
Article description | Article Full Text PDF

Wpływ kategorii „Trudno powiedzieć" na wyniki analiz [Effect of answers "Do not know" on results of analysis]
Domanski, Henryk pp. 77-93
Article description | Article Full Text PDF

Nieodpłatna praca kobiet i jej społeczno-kulturowy kontekst [Unpaid work of women and its socio-cultural context]
Titkow, Anna; Budrowska, Boguslawa; Duch, Danuta pp. 97-103
Article description | Article Full Text PDF

Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach społecznych i marketingowych [Correspondence analysis in social and marketing research]
Górniak, Jaroslaw pp. 115-134
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more