Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych [Constructivism as a methodological orientation in social research]
Zybertowicz, Andrzej pp. 7-28
Article description | Article Full Text PDF

Badania surveyowe w latach 90. na tle powojennej metodologii [Survey research in 1990s against the background of the post-war methodology in Poland]
Lutynska, Krystyna pp. 29-42
Article description | Article Full Text PDF

O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych. Nowe wyzwania metodologiczne dla socjologii akademickiej [On the need of revitalisation of monographic studies]
Kwasniewicz, Wladyslaw pp. 43-50
Article description | Article Full Text PDF

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI): co zyskujemy, co tracimy? [Computer Assisted Telephone Interview (CATI): what one gains, what one loses?]
Sztabinski, Pawel B. pp. 51-66
Article description | Article Full Text PDF

Jednostki niedostępne. Problem wpływu na wyniki badań [Non-available persons: how it affects results of survey research?]
Domanski, Henryk pp. 67-92
Article description | Article Full Text PDF

Relacje władzy w rodzinie [Power relations in family]
Duch, Danuta pp. 95-99
Article description | Article Full Text PDF

Analiza treści wspomagana komputerowo. Badanie społecznych reprezentacji polityki [Computer assisted content analysis. Research on social representations of politics]
Trutkowski, Cezary pp. 113-133
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more