Religia jako zmienna niezależna: rewizja hipotezy Webera [Religion as independent variable. Revisiting the Weberian hypothesis]
Krymkowski, Daniel H.; Martin, Luther H. pp. 7-16
Article description | Article Full Text PDF

„Strategie" i postawy współczesnych ankieterów a reakcje i nowe obawy respondentów [Strategies and attitudes of interviewers and new fears of respondents in the 1990s]
Lutynska, Krystyna pp. 17-36
Article description | Article Full Text PDF

Wpływ obecności osób trzecich w badaniach z wykorzystaniem wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI) [Effect of 'third persons' in CATI surveys]
Sztabinski, Pawel B. pp. 37-46
Article description | Article Full Text PDF

Tradycje jako sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością. Studia porównawcze działań wzorotwórczych rodzin i autorytetów w wybranych społecznościach lokalnych [Tradition as a way of managing with new reality. Comparative studies on patterns-creating activities by families and authorities in selected local communities]
Kurczewska, Joanna; Kempny, Marian; Bojar, Hanna pp. 49-55
Article description | Article Full Text PDF

Wielonomialny model logitowy. Przykład zastosowania i interpretacja [Multinominal logit model. Examples of application and interpretation of results]
Domanski, Henryk pp. 67-82
Article description | Article Full Text PDF

Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych [Factor analysis and principal component analysis]
Górniak, Jaroslaw pp. 83-102
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more