Polskie pamiętnikarstwo konkursowe: ideologia w autobiografii, autobiografia w ideologii [The Polish competition's memoirs. Ideology in autobiography, autobiography in ideology]
Palska, Hanna pp. 9-17
Article description | Article Full Text PDF

Problem rzeczywistości w jakościowych badaniach socjologicznych. Przykład badań terenowych [The question of reality in qualitative sociological research. An example from the fieldwork]
Konecki, Krzysztof pp. 19-37
Article description | Article Full Text PDF

Refleksje metodologiczne nad badaniami ocalałych z Holocaustu [Methodological reflection on research on the Holocaust victims]
Engelking-Boni, Barbara pp. 39-51
Article description | Article Full Text PDF

Wpływ ankieterski w pierwszej fazie badań kwestionariuszowych [The 'interviewer effect' in the first stage of the interview]
Lutynska, Krystyna pp. 53-71
Article description | Article Full Text PDF

Wartość odpowiedzi w wywiadach telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI) [Validity of responses in telephone surveys (CATI)]
Sztabinski, Franciszek; Sztabinski, Pawel B. pp. 73-92
Article description | Article Full Text PDF

Czy zawód jest trafnym wskaźnikiem pozycji społecznej niepracujących respondentów? [Is occupation a valid measure of social status in case of non-working respondents?]
Domanski, Henryk pp. 93-107
Article description | Article Full Text PDF

Zasady prezentacji wyników badań sondażowych w prasie ze szczególnym uwzględnieniem sondaży wyborczych [The rules of presentations of results of survey research in mass-media: particularly with respect to election polls]
Sulek, Antoni pp. 109-114
Article description | Article Full Text PDF

Struktura społeczna a inteligencja jednostki -- Badania warszawskie [Social structure and intelligence of individuals — the Warsaw research]
Firkowska-Mankiewicz, Anna pp. 117-129
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more