Problem sponsora sondażu w oczach respondentów CBOS w roku 1992 [Knowledge about a sponsor of research in view of respondents (survey by CBOS 1992)]
Przybylowska, Ilona; Gostkowski, Zygmunt pp. 7-18
Article description | Article Full Text PDF

Identyfikacje z klasą średnią w pytaniu zamkniętym i otwartym [The class identifications by open and closed questions]
Domanski, Henryk pp. 19-35
Article description | Article Full Text PDF

Ankieta do ankietera: źródło informacji czy dezinformacji o wywiadzie kwestionariuszowym? [lnterview schedule for an interviewer. Is this valid information or disinformation about an interview?]
Sztabinski, Franciszek pp. 37-55
Article description | Article Full Text PDF

Socjologia a badania opinii publicznej [Sociology and public opinion research]
Kwiatkowski, Piotr pp. 59-62
Article description | Article Full Text PDF

Wpływ struktury kwestionariusza na uzyskiwane odpowiedzi w badaniach prasowych [Structure of questionnaire schedule and responses in mass-media research]
Dalbard-Martin, François pp. 63-70
Article description | Article Full Text PDF

Społeczna i kulturowa tożsamość kobiet [Social and cultural identity of woman]
Titkow, Anna pp. 73-77
Article description | Article Full Text PDF

Analiza zależności między zmiennymi kategorialnymi. Przykłady zastosowania programu GLIM [Analyzing relationships between categorical variables. Applications of the GLIM program]
Domanski, Henryk pp. 103-130
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more