Wpływ sposobu formułowania pytań kwestionariuszowych na uzyskiwane odpowiedzi [An effect of wording of questions on responses]
Grémy, Jean-Paul pp. 7-19
Article description | Article Full Text PDF

Dlaczego respondenci zgadzają się na wywiad? Problemy aranżacji wywiadu w badaniach surveyowych [Why respondents agree to be interviewed? The problems of arrangement of an interview in survey research]
Sztabinski, Pawel B. pp. 21-35
Article description | Article Full Text PDF

Cechy ankietera a wiarygodność danych uzyskiwanych w badaniach kwestionariuszowych [Characteristics of interviewer and validity of data in survey research]
Dukaczewska, Aleksandra pp. 37-52
Article description | Article Full Text PDF

Klasyfikacje zawodów w badaniach społecznych [Classifications of occupations in social research]
Sawinski, Zbigniew pp. 53-75
Article description | Article Full Text PDF

Polska Socjologiczna Klasyfikacja Zawodów: PSKZ-1995. Propozycja badawcza [The Polish Sociological Classification of Occupations: PSCO-1995. Proposal of the research tool]
Domanski, Henryk; Sawinski, Zbigniew pp. 77-93
Article description | Article Full Text PDF

Polska Socjologiczna Klasyfikacja Zawodów (PSKZ-1995) [The Polish Sociological Classification of Occupations: PSCO-1995]
Kucharska, Elzbieta; Domanski, Henryk; Sawinski, Zbigniew pp. 96-156
Article description | Article Full Text PDF

Ankieter jako źródło zniekształceń w procesie badawczym. Omówienie projektu [An interviewer as a cause of bias in the research]
Sztabinski, Pawel B. pp. 159-168
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more