Badania społeczne w latach dziewięćdziesiątych. Kontynuacje i zmiany [Social Research in the 1990s. Continuation and Changes]
Domanski, Henryk; Sawinski, Zbigniew; Sztabinski, Franciszek; Sztabinski, Pawel pp. 7-24
Article description | Article Full Text PDF

Zakaz publikacji wyników sondaży w kampanii wyborczej 1993. Prawo i życie [Ban on Publication of Results of Opinion Polls in 1993 Elections Campaign. Law and Life]
Sulek, Antoni pp. 25-36
Article description | Article Full Text PDF

Problem sponsora w badaniach sondażowych w Polsce [The 'Sponsor' Problem in Survey Research in Poland]
Gostkowski, Zygmunt pp. 37-47
Article description | Article Full Text PDF

Kontrola w badaniach surveyowych: pytania i odpowiedzi [The Control in Survey Research: Questions and Answers]
Sztabinski, Franciszek pp. 49-60
Article description | Article Full Text PDF

Dlaczego zawód? Problemy pomiaru położenia społecznego w badaniach socjologicznych [Why Occupation? Problems with Measurement of Social Position in Sociological Research]
Domanski, Henryk pp. 61-80
Article description | Article Full Text PDF

Efekt ankieterski: czy zmienia się tylko respondent? [The Interviewer's Effect: Does only Respondent Change?]
Sztabinski, Pawel B. pp. 81-99
Article description | Article Full Text PDF

Polski Generalny Sondaż Społeczny. Założenia i realizacja programu [Polish General Social Survey. Background and realization]
Cichomski, Bogdan; Sawinski, Zbigniew pp. 101-109
Article description | Article Full Text PDF

Social Stratification in Eastern Europe after 1989. Charakterystyka projektu [Social Stratification in Eastern Europe after 1989. Project description]
Domanski, Henryk pp. 110-117
Article description | Article Full Text PDF

Uwagi na temat roli archiwów danych w naukach społecznych [Remarks on the role of data archives in the social sciences]
Sawinski, Zbigniew pp. 125-128
Article description | Article Full Text PDF

Recent Submissions

View more