Ask: Research and Methods. Volume 16, Issue 1 (2007)

Permanent URI for this collection


Choosing among Discrete Choice Models for Voting Behavior
Dubrow, Joshua Kjerulf pp. 9-23
Article description | Article Full Text PDF

Are Non-Respondents Similar to Respondents? Findings from the ESS-2004 in Poland
Sztabinski, Franciszek; Sztabinski, Pawel B.; Przybysz, Dariusz pp. 25-54
Article description | Article Full Text PDF

Hierarchical Modeling: Properties and Application
Wilk, Katarzyna pp. 55-66
Article description | Article Full Text PDF

Wpływ niezrealizowania części wywiadów na trafność wnioskowania statystycznego w badaniach społecznych. Technika wywiadu kwestionariuszowego oraz telefonicznego w świetle błędów nielosowych [The Impact of not Carrying out Some Part of Interviews on the Validity of Statistical Inference in Social Research. Telephone Interviews and CATI in View of Systematic Errors]
Jabkowski, Piotr pp. 67-86
Article description | Article Full Text PDF

Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych [Computer Assisted Qualitative Data Analysis]
Bielinski, Jacek; Iwinska, Katarzyna; Rosinska-Kordasiewicz, Anna pp. 89-114
Article description | Article Full Text PDF

Skale ryzyka nadmiernego używania internetu [Excessive Internet Use Risk Scales]
Kaliszewska, Katarzyna pp. 115-131
Article description | Article Full Text PDF

Browse